BÀI VIẾT TỔNG HỢP

Chuyên mục tổng hợp các tài liệu, bài viết về năng suất – chất lượng, quản trị vận hành – chuỗi cung ứng nói chung và kiến thức nền tảng Lean Six sigma nói riêng

Jidoka & Poka yoke

Jidoka Jidoka  (hay tự động hóa thông minh) là việc kết hợp sự thông minh của con người và máy móc để xác định lỗi và thực hiện các biện pháp xử lý nhanh chóng. Tự động hoá ở đây mang ý nghĩa con người đã gắn trí tuệ của mình vào trong máy móc. Ý tưởng về tự động...

Đọc thêm

Sơ đồ chuỗi giá trị – VSM

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI TIẾN QUY TRÌNH ? Hãy cùng xem xét một ví dụ: Quy trình sản xuất của công ty đang xuất hiện nhiều sản phẩm bị lỗi hỏng, vì vậy bạn muốn cải tiến nó. Câu hỏi đặt ra là: Cần làm gì để nâng cao chất lượng sản phẩm? Một trong những giải pháp được nhiều...

Đọc thêm

KANBAN- Công cụ quản lý trực quan thiết yếu trong mọi lĩnh vực

Có phải bộ não của bạn luôn cảm thấy như bạn có một triệu tab đang mở? Bạn có cảm thấy như bạn luôn chuyển từ nhiệm vụ này sang nhiệm vụ khác, đấu tranh để tập trung vào bất kỳ điều gì đủ lâu để đạt được tiến bộ? Bạn có cảm thấy như bạn làm việc không ngừng nghỉ,...

Đọc thêm

Just in case – Phương thức sản xuất đề phòng rủi ro

1. Just in Case (JIC) là gì? Just in Case là mô hình sản xuất truyền thống trong đó hàng hóa thành phẩm được tạo ra trước và với số lượng lớn hơn nhu cầu dự kiến. Lượng dư thừa được sản xuất và dự trữ 'chỉ trong trường hợp' nhu cầu đột ngột tăng lên hoặc nguồn cung...

Đọc thêm

Just in time

JUST IN TIME Trong sản xuất, tốc độ mang sản phẩm đến thị trường và chi phí sản xuất có mang lại thành công cho công ty hoặc phá hủy phá  chính công ty đó. Sản xuất đúng lúc (JIT) là một phương pháp quy trình công việc nhằm mục đích giảm thời gian quy trình trong các...

Đọc thêm

Visual management (VM) là gì?

1. Tổng quan về Visual Manangement Quản lý trực quan là sử dụng các công cụ mang tính trực quan mà con người có thể quan sát và nhìn thấy được nội dung cần thực hiện cũng như thấy được ý nghĩa của nó. Mục đích của quản lý trực quan là chỉ dẫn công việc thông qua các...

Đọc thêm

7 Wastes

Lãng phí là gì? Cách đơn giản nhất để mô tả Lãng phí là “Những thứ không tạo ra giá trị”. Nếu đặt chúng ta vào vị trí khách hàng thì chúng ta sẽ không muốn thanh toán bất kỳ hoạt động nào mà chúng không tạo cho chúng ta một giá trị. Bất kì một đơn vị sản xuất hay kinh...

Đọc thêm

Kaizen – Cải tiến không ngừng

KAIZEN       1. Khái niệm: Kaizen (改善) là một từ trong tiếng Nhật, có ý nghĩa là "sự cải tiến". Trong kinh doanh, kaizen có nghĩa là những hoạt động cải tiến liên tục trong đối với mọi công việc của các nhân viên, từ CEO cho đến các công nhân trong chuỗi lắp ráp. Nó...

Đọc thêm

CLB HuLS

Địa chỉ: Tầng 5 – Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường ĐH BKHN
Email: leansigmabachkhoa@gmail.com
Website: http://huls.club
Số điện thoại: 0976175567

HuLS

Tầng 5, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH BKHN