Thực tập doanh nghiệp K2

Hoạt động nhóm hàng tuần
Hoạt động câu lạc bộ
Tham quan nhà máy toyota

Những giây phút thư giãn

Tham quan nhà máy – một trong những hoạt động thiết yếu của HULS
K2 cùng nhau tìm hiểu và nghiên cứu
Thuyết trình về nội dung..
Hoạt động của K2
Hoạt động hăng say cùng nhau