Hoạt động k3

Buổi tuyển thành viên K3
Tham quan xưởng sản xuất cuối khóa
Không gian hoạt động hàng tuần của câu lạc bộ
Thực tập doanh nghiệp
Những gương mặt mới của thế hệ K3
Hoạt động nhóm K3
Cùng nhau tìm hiểu về Kaizen