Viet Nam Production Managers Club

Viet Nam Production Managers Club

CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

VIETNAM PRODUCTION MANAGERS CLUB

Là một tổ chức được thành lập dựa trên sự thống nhất của những nhà quản lý sản xuất trên cả nước và những thành viên tâm huyết với lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, mong muốn có một môi trường và sân chơi để giao lưu và phât triển chuyên môn nghề nghiệp.

Tầm nhìn
Trở thành một tổ chức uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, đại diện cho những nhà quản lý sản xuất tại Việt Nam

Sứ mệnh
Định hướng hình mẫu cho nền sản xuất chuyên nghiệp tại Việt Nam, góp phần tạo dựng nền tảng kinh nghiệm sản xuất để rút ngắn khoảng cách với các nền sản xuất tiên tiến, thông qua các hoạt động phát triển năng lực thành viên của tổ chức.

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.